Ako pracujeme

V našom lesnom klube  sa stretávame denne, prípadne nepravidelne (podľa toho ako to rodičom aj deťom vyhovuje). Spoločne robíme mnohé činnosti, hráme sa, robíme ranný kruh, veľa cvičíme v triede aj vonku.

Denný harmonogram je orientačný ako pri všetkom, rešpektujeme dieťa a jeho individualitu.
07:00 - 08:30 voľná hrová činnosť, ranná rozvička,
08:30 - 09:30 hygiena, desiata
09:00 - 11.00 pobyt vonku
11.30 - 12:00 hygiena, obed
12:00 - 14.30 hygiena, príprava na spánok, spánok
14:30 - 15:15 hygiena, olovrant
15.15 - 16:00 pobyt vonku, voľná hrová činnosť, krúžková aktivita

Väčšina aktivít sa deje vonku, neodrádza nás ani počasie. Potrebné je preto doniesť deťom dostatok náhradného oblečenia a topánky, najmä čižmičky.

Strava je zabezpečená,poplatok za dennú stravnú jednotku je 3,00 Eur (desiata, obed, olovrant).
V stravovaní dbáme na vyvážené zloženie jedál, pitný režim, ovocie a zelenina sú samozrejmosťou.

V prípade, že rodičia nemajú záujem o popoludňajšiu službu, lesný klub končí o 12.00 hod obedom detí.