Škôlkarik

V spolupráci s OZ Liptovská rodinka a  hrádockými materskými školami sme si  pre Vás  pripravili projekt s názvom  Bude zo mňa škôlkarik. Jedná sa o adaptačný program, cieľom ktorého je ľahší nástup detí do MŠ.

V rámci tohto projektu čo možno najviac nasimulujeme dopoludňajšie aktivity v MŠ. Pod vedením kvalifikovanej pedagogičky budeme deti v malom kolektíve postupne socializovať a s rešpektovaním individuálnych potrieb viesť k upevňovaniu sebaobslužných a hygienických návykov. Režim dňa bude zameraný na hry a hrové činnosti, ranný kruh, edukačné aktivity a zdravotné cvičenia.
Vďaka spolupráci s MŠ Hradná a MŠ Belka budú mať deti skvelú príležitosť vopred spoznať prostredie týchto škôlok (jednotlivé triedy, dvor) a zoznámiť sa s budúcimi učiteľkami.

O čom je škôlkarik?
 • Dopoludňajšie hranie sa na škôlku
 • Určené pre deti od 2 - 3 rokov
 • Pre deti pracujúcich aj nepracujúcich rodičov
 • Samostatná skupina detí, kolektív do 10 detí
 • Individuálny prístup v starostlivosti
 • Kvalifikovaný personál
 • Dodržiavanie škôlkarského režimu
 • Postupná a nenásilná socializácia
 • Nácvik hygienických činností a sebaobslužných aktivít
 • Spoločné stravovanie (desiata a obed)
 • Spoznávanie prostredia okolitých MŠ
 • Po dohode možnosť pokračovať aj v popoludňajších hodinách
Pokiaľ aj Vaše dieťa čaká v septembri nástup do MŠ a premýšľate ako mu to uľahčiť, využite možnosť a prihláste sa. Vzhľadom na obmedzený počet miest v triede je potrebné podať prihlášku čo najskôr.

Termín konania projektu:každoročne v termíne 1.3.-31.8
Cena:  (podľa platného cenníka)


Uzávierka prihlášok 10.2.!
 

Prihláška

Meno a priezvisko dieťaťa:
Meno a priezvisko rodiča:
Telefón:
Email:
Vyrátajte*: