O jasličkách


Svetluška sú súkromné jasličky rodinného typu, kde sa s láskou staráme o detičky vo veku od 1 do 3 rokov. Poskytujeme celodennú, poldennú starostlivosť a pokiaľ nám to kapacita dovolí, prijímame deti aj na občasnú - hodinovú  starostlivosť.

Zápis do jaslí prebieha počas celého roka a samotný nástup každého dieťaťa je vždy veľmi individuálny. Samozrejmosťou je postupná adaptácia  a úzka spolupráca s rodičmi.

V rámci našich služieb sa snažíme o skĺbenie profesionálneho prístupu s rodinným. O detičky sa citlivo a zodpovedne stará tím skúsených opatrovateliek.

Spoločnými silami budujeme pokojné prostredie, aby sa deti cítili ako doma. Všetky aktivity s deťmi sa realizujú hravou formou a sú zamerané na rozvoj poznávacích, komunikačných a rozumových schopností.

Vychádzame z toho, že každé dieťa je jedinečné a rozvíja sa vlastnou rýchlosťou. Našou úlohou je preto citlivým prístupom prebudiť schopnosti, ktoré má dieťa dané a pritom sa nechávame viesť jeho konkrétnymi potrebami. Zvereným deťom vytvárame podnetné prostredie a bez nátlaku, či súťaživosti ich povzbudzujeme k inštinktívnemu rozvoju.

Detičky odúčame od plienok a cumlíka, vedieme k samostatnosti v jedení, obliekaní a pripravujeme ich na jednoduchší nástup do materskej školy.

Integrovanou súčasťou je výuka angličtiny hravou formou, ktorá prebieha každý utorok popoludní.
 
Prevádzka jaslí je otvorená v pracovné dni v čase od 7:00 do 17:00. K dispozícii sme tiež počas sviatkov, prázdnin a víkendov (babysitting ) v našom zariadení alebo u Vás doma.