OZ Liptovská rodinka

 Poslaním združenia Liptovská rodinka je:
  1. podporovať a upevňovať rodinu prostredníctvom kvalitnej odbornej starostlivosti o deti v čase, keď sa im rodičia nemôžu venovať a pomáhať rodičom skĺbiť rodinný a pracovný život,
  2. vytvárať podmienky na vlastnú činnosť dieťaťa, podporiť jeho prirodzený záujem o poznávanie a učenie hrou v tvorivej atmosfére.