Cenník

Cenník služieb platný od 1.1.2022

Pravidelné služby jasličiek
adaptácia 8,00 Eur
celodenný pobyt v jasliach 400 Eur
poldenný pobyt (7:00-12:00/12:00-16:30)  350  Eur
udržiavací poplatok 150  Eur
príplatok za dieťa so špeciálnymi potrebami a deti mladšie ako 12 mesiacov 50 Eur

Nepravidelné služby*
hodinový poplatok  10,00 Eur
poldenný poplatok (minimálne 10  dní v kalendárnom mesiaci) 22,00 Eur
celodenný poplatok  ( minimálne 10  dní v kalendárnom mesiaci) 25,00 Eur

Babysitting, opatrovanie mimo prevádzkových hodín
hodinový poplatok   10,00 Eur

Stravné
Celodenná stravná jednotka (desiata+obed+olovrant)   4,00 Eur
Poldenná stravná jednotka (desiata + obed) 3,50 Eur

Detské oslavy
kalkulácia na vyžiadanie

* VYSVETLENIE: Pri viacerých súrodencoch platí zľava 50% pri hodinovej starostlivosti. V prípade celodennej starostlivosti je poskytovaná zľava vo výške 30% z poplatku za súrodenca.