Arborétko

Keď sa staráme s láskou aj sny sa plnia heart

komunitná miniškôlka inšpirovaná konceptom lesných materských škôl
 
V  roku 2018 sme našu aktivitu zamerali na vybudovanie súkromnej materskej škôlky, ktorá by umožnila kontinuálne vzdelávanie deťom od 1 do 6 rokov. Chceli sme tak umožniť našim jasličkárom pokojný  nástup do MŠ. Vybudovaním jednotriednej súkromnej škôlky sme cheli ponúknuť individuálny režim malej skupinke detí. Dopriali sme si čas a išli sme pomaly svojou cestou, bližšie k naplneniu sna.

S veľkým potešením Vám preto chceme oznámiť, že sa nám to podarilo. V snahe o alternarnatíve vzdelávanie a individuálny prístup otvárame komunitnú miniškôlku. Jej názov je inšpirovaný lokalitou, kde je kontakt s okolitou prírodou mesta LH najintenzívnejší. Na vstupe do Hrádockého arboréta, pod jednou strechou s jasličkami,  vznikol náš Lesný klub Arborétko.
Jeho zriaďovateľom sú naše jasličky a OZ Liptovská rodinka. Poslaním toho občianskeho združenia je podporovať a upevňovať rodinu prostredníctvom kvalitnej odbornej starostlivosti o deti a vytvárať podmienky na vlastnú činnosť dieťaťa, podporiť jeho prirodzený záujem o poznávanie a učenie hrou v tvorivej atmosfére.

Lesný klub Arborétko nie je klasická skôlka. Jedná sa o malú skupinu detí (10 detí), kde sa zážitkovým učením vzdelávajú deti  vo veku od 3 do 6 rokov. Vzdelávací plán vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie a je prispôsobený záujmom detí. Orientuje sa na život v prírode, dianie v  lese, cyklus ročných období a ich prejavy. Prevádzka v Arborétku je otvorená 3 až 5-krát do týždňa v čase 7.00 -16.00 hod ( podľa dohody a záujmu možnosť poldennej aj celodennej starostlivosti). U nás sa nesútaží, deti vedieme k  vzájomnej spolupráci a rešpektu. Deťom sa starostlivo venuje pedagóg a  sprievodcovia.

BRÁNY OTVÁRAME V SEPTEMBRI 2019!

Poplatok je formou príspevku na aktivity združenia.
Uvádzacia cena na mesiac september 120 Eur/mesiac (celodenná); 100 Eur/mesiac (poldenná); 13 Eur/deň.
Strava: 3Eur/deň.
V prípade záujmu, prosím vyplňte elektronickú prihlášku.