Jasličky

Jasličky Svetluška sú zariadenie rodinného typu založené v roku 2011. Poskytujeme celodennú, poldennú starostlivosť a pokiaľ nám to kapacita dovolí prijímame deti aj na občasnú starostlivosť.

Zápis prebieha počas celého roka a do jasličiek prijímame detičky vo veku od 8 mesiacov do 3 rokov. Samotný nástup dieťaťa je vždy veľmi individuálny. Samozrejmosťou je postupná adaptácia. Kapacita nášho zariadenia je 20 detí.

V rámci našich služieb sa snažíme o skĺbenie profesionálneho prístupu s rodinným a dodržiavame jednotnú koncepciu medzi aktivitami doma a v našom zariadení, čo si vyžaduje úzku a dobrú komunikáciu s rodičmi. O detičky sa zodpovedne a s láskou stará tím opatrovateliek, ktoré sa snažia najmä o kvalitne strávený čas. V našej práci vychádzame z toho, že každé dieťa je jedinečné a rozvíja sa vlastnou rýchlosťou. Našou úlohou je preto citlivým prístupom prebudiť schopnosti, ktoré má dieťa dané a pritom sa nechávame viesť jeho konkrétnymi potrebami. Zvereným deťom vytvárame bezpečné a podnetné prostredie a bez nátlaku, či súťaživosti ich povzbudzujeme k inštinktívnemu rozvoju. Všetky aktivity s deťmi sa realizujú hravou formou a sú zamerané na rozvoj poznávacích, komunikačných a rozumových schopností.  Detičky odúčame od plienok a cumlíka, vedieme k samostatnosti v jedení, obliekaní a pripravujeme ich na jednoduchší nástup do materskej školy. V našej práci kladieme dôraz na proces socializácie, detičky vedieme k tomu, aby sa naučili v živote brať a dávať a preto je pobyt v kolektíve dôležitou súčasťou učenia malého dieťaťa.

Prevádzka jaslí je otvorená v pracovné dni v čase od 7:00 do 17:00. K dispozícii sme tiež počas sviatkov, prázdnin a víkendov (babysitting ) v našom zariadení alebo u Vás doma.